Tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô 2022 – 2023 trên địa bàn huyện Côn Đảo

Thứ tư, 17/01/2024, 17:02 GMT+7
819 xem
Chia sẻ:

Chiều 17/01/2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác PCCCR mùa khô 2022 – 2023 và triển khai công tác PCCCR mùa khô 2023 – 2024 trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Tại Hội nghị đã thảo luận về công tác bảo vệ rừng và PCCCR trong thời gian tới, đồng thời thông qua Công văn của UBND huyện Côn Đảo về việc tăng cường thực hiện công tác PCCCR mùa khô 2023 – 2024. Thực hiện việc Ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR giữa Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững (CTMTPTLNBV) huyện Côn Đảo với trưởng 09 khu dân cư. UBND huyện Côn Đảo chỉ đạo, yêu cầu các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, ban điều hành các khu dân cư tích cực tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân tham gia PCCCR theo phương châm “Phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, triệt để”, không để xảy ra cháy rừng gây thiệt hại về người, tài sản và tài nguyên rừng trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Trong năm 2023 Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã phối hợp với Ban điều hành các khu dân cư tổ chức tuyên truyền và ký cam kết bảo vệ rừng cho 09 khu dân cư với 2.661 hộ gia đình ngay từ đầu mùa khô. Phối hợp với Trưởng THCS Lê Hồng Phong tổ chức các hoạt động các câu lạc bộ xanh tuyền truyền cho 85 học sinh về công tác bảo vệ rừng, PCCCR và giảm thiểu rác thải nhựa. Đồng thời tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho tổng số 17.596 lượt người trong đó: 16.850 lượt khách du lịch và 746 lượt người bao gồm ngư dân, công nhân lao động và các đối tượng khác về các quy định bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và PCCCR. Lắp đặt các bảng tuyên truyền bảo vệ rừng, PCCCR, bảng cấm lửa, cấm chặt cây dọc các tuyến đường ven rừng và các vị trí trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng; Thu gom vật liệu cháy tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái tại khu vực Núi Chúa, Nhà Bàn, Bãi Bàng, Đất Thắm, Đầm Tre....

Để thực hiện tốt công tác PCCCR trong mùa khô 2023 – 2024 Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo – Thường trực ban chỉ đạo CTMTPTLNBV thường xuyên theo dõi, năm bắt tình hình, điểu chỉnh cấp dự báo cháy rừng, thông tin kịp thời cho cộng đồng dân cư được biết, cảnh giác và thực hiện tốt các biện pháp PCCCR, tổ chức tuần tra, canh gác lửa rừng tại các khu vực có nguy cơ cháy cao ... Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCCR và các biện pháp kỹ thuật phòng cháy rừng, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCCR ở các khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

2_3

Toàn thể Đại biểu tham dự tại Hội nghị

3_3

Ông Nguyễn Văn Trà - Phó Hạt trưởng BQL Vườn quốc gia Côn Đảo phát biểu tại Hội nghị

1_3

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCCR mùa khô 2022 - 2023

4_3

Ông Huỳnh Trung Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo phát biểu chỉ đạo

Một số hình ảnh Ký cam kết với trưởng 09 khu dân cư

5_3

6

7

8

Tin bài: Thanh Quyền

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc