• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Friday, 18/05/2018, 09:40 GMT+7
1184 xem
Chia sẻ:

BAN_DO_TUYEN_DIEM_DLST-_size_nho

1. Các điểm du lịch sinh thái: Gồm 12 điểm du lịch sinh thái trong Vườn quốc gia Côn Đảo, như sau:

- Tại Văn phòng Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo trên đảo Côn Sơn;

- Tại Sở Rẫy trên đảo Côn Sơn;

- Tại Ông Đụng (trạm Kiểm lâm Ông Đụng) trên đảo Côn Sơn;

- Tại Đầm Tre (trạm Kiểm lâm Đầm Tre) trên đảo Côn Sơn;

- Tại hòn Bảy Cạnh (trạm Kiểm lâm hòn Bảy Cạnh);

- Tại Hòn Cau (trạm Kiểm lâm Hòn Cau);

- Tại Hòn Tài (trạm Kiểm lâm Hòn Tài);

- Tại Bãi Dương (trạm Kiểm lâm Bãi Dương);

- Tại hòn Tre Lớn (trạm Kiểm lâm hòn Tre Lớn);

- Tại hòn Tre Nhỏ (trạm Kiểm lâm hòn Tre Nhỏ);

- Tại Hòn Bà (trạm Kiểm lâm Hòn Bà);

- Tại bãi Đầm Trầu, trên đảo Côn Sơn.

2. Các tuyến du lịch sinh thái kết hợp tuần tra bảo vệ rừng, biển: Gồm 11 tuyến

Tuyến 1: Đi vòng quanh đảo Côn Sơn- có ghé thăm hòn Tre Lớn;

Tuyến 2: Đảo Côn Sơn – Hòn Tài – hòn Bảy Cạnh;

Tuyến 3: Đảo Côn Sơn – hòn Bảy Cạnh – Hòn Cau;

Tuyến 4: Đảo Côn Sơn – hòn Tre Lớn -  hòn Tre Nhỏ;

Tuyến 5: Đảo Côn Sơn – Bãi Dương – vịnh Đầm Tre;

Tuyến 6: Trung tâm Vườn quốc gia Côn Đảo – Ma Thiên Lãnh – bãi Ông Đụng;

Tuyến 7: Trung tâm Vườn quốc gia Côn Đảo – bãi Đầm Trầu;

Tuyến 8: Trung tâm Vườn quốc gia Côn Đảo – hồ An Hải – núi Thánh Giá;

Tuyến 9: Trung tâm Vườn quốc gia Côn Đảo – Sở Rẫy – bãi Ông Đụng – cầu Ma Thiên Lãnh;

Tuyến 10: Trung tâm Vườn quốc gia Côn Đảo – Hang Đức Mẹ - Đất Thắm – Bãi Bàng;

Tuyến 11: Thị trấn Côn Đảo – Mũi Cá Mập – Bến Đầm – Hòn Bà – Đỉnh Tình Yêu.

 

Download sơ đồ tại đây.

Chia sẻ:
comments