• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Friday, 18/05/2018, 10:44 GMT+7
10234 xem
Chia sẻ:
1. Các điểm du lịch sinh thái: Gồm 12 điểm du lịch sinh thái trong Vườn quốc gia Côn Đảo, như sau:
- Tại Văn phòng Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo trên đảo Côn Sơn;
- Tại Sở Rẫy trên đảo Côn Sơn;
- Tại Ông Đụng (trạm Kiểm lâm Ông Đụng) trên đảo Côn Sơn;
- Tại Đầm Tre (trạm Kiểm lâm Đầm Tre) trên đảo Côn Sơn;
- Tại hòn Bảy Cạnh (trạm Kiểm lâm hòn Bảy Cạnh);
- Tại Hòn Cau (trạm Kiểm lâm Hòn Cau);
- Tại Hòn Tài (trạm Kiểm lâm Hòn Tài);
- Tại Bãi Dương (trạm Kiểm lâm Bãi Dương);
- Tại hòn Tre Lớn (trạm Kiểm lâm hòn Tre Lớn);
- Tại hòn Tre Nhỏ (trạm Kiểm lâm hòn Tre Nhỏ);
- Tại Hòn Bà (trạm Kiểm lâm Hòn Bà);
- Tại bãi Đầm Trầu, trên đảo Côn Sơn.
2. Các tuyến du lịch sinh thái kết hợp tuần tra bảo vệ rừng, biển: Gồm 11 tuyến
Tuyến 1: Đi vòng quanh đảo Côn Sơn- có ghé thăm hòn Tre Lớn;
Tuyến 2: Đảo Côn Sơn – Hòn Tài – hòn Bảy Cạnh;
Tuyến 3: Đảo Côn Sơn – hòn Bảy Cạnh – Hòn Cau;
Tuyến 4: Đảo Côn Sơn – hòn Tre Lớn -  hòn Tre Nhỏ;
Tuyến 5: Đảo Côn Sơn – Bãi Dương – vịnh Đầm Tre;
Tuyến 6: Trung tâm Vườn quốc gia Côn Đảo – Ma Thiên Lãnh – bãi Ông Đụng;
Tuyến 7: Trung tâm Vườn quốc gia Côn Đảo – bãi Đầm Trầu;
Tuyến 8: Trung tâm Vườn quốc gia Côn Đảo – hồ An Hải – núi Thánh Giá;
Tuyến 9: Trung tâm Vườn quốc gia Côn Đảo – Sở Rẫy – bãi Ông Đụng – cầu Ma Thiên Lãnh;
Tuyến 10: Trung tâm Vườn quốc gia Côn Đảo – Hang Đức Mẹ - Đất Thắm – Bãi Bàng;
Tuyến 11: Thị trấn Côn Đảo – Mũi Cá Mập – Bến Đầm – Hòn Bà – Đỉnh Tình Yêu.
 
Chia sẻ:
comments