• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Công ty TNHH MTV Du lịch sinh thái và Môi trường Côn Đảo đã cố ý sử dụng nhiều tên miền là tên Vườn quốc gia Côn Đảo gây nhầm lẫn cho khách hàng

Sunday, 11/10/2020, 07:42 GMT+7
1441 xem
Chia sẻ:
Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (gọi tắt là Vườn quốc gia Côn Đảo) nhận được thông tin phản ánh của khách du lịch về việc Công ty TNHH MTV Du lịch sinh thái và Môi trường Côn Đảo  sử  dụng tên miền là tên Vườn quốc gia Côn Đảo gồm các website như sau: vuonquocgiacondao.com; vuonquocgiacondao.vn; condaonationalpark.com; condaonationalpark.vn. Các tên miền nêu trên đã làm cho khách du lịch nhầm lẫn đây là website của Vườn quốc gia Côn Đảo.Noname1Noname2
Chia sẻ:
comments