PHỤ LỤC CHỦNG LOẠI VÀ ĐƠN GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KINH DOANH NĂM 2015 TẠI NHÀ HÀNG BẢY CẠNH

Số

TT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Đơn giá

(VNĐ)

Ghi chú

1

Võng thuê ban ngày

Lượt

20.000

Lượt không quá 06 giờ

2

Võng + chăn ngủ thuê ban đêm

Đêm

40.000

 

3

Ghế bố

Lượt

25.000

Lượt không quá 06 giờ

4

Nhà chòi sinh thái

Lượt

250.000

3 tiếng

5

Cho thuê bạt ( tấm 15 m2)

Lượt

100.000

3 tiếng

6

Kiếng lặn + ống thở (Bộ)

Lượt

70.000

1 ngày

7

Áo phao cá nhân

Lượt

15.000

1 ngày

8

Ký gửi hành lý (một ngăn của tủ)

Lượt

10.000

1 ngày

9

Thuê bàn, ghế ăn uống tại nhà hàng

 

 

Bàn và ghế gỗ, ngồi 10 người

 

- Thuê theo bàn

Lượt

300.000

 

- Thuê theo người

Lượt

35.000

 

10

Thuê bộ dụng cụ ăn (01 bộ gồm: 01 bát, 01 đôi đũa, 01 muỗng, 01 đĩa, 01 ly)

Lượt

10.000

 

11

Phần ăn đặt theo suất (bao gồm cả nguyên liệu)

Suất

Giá thấp nhất là 120.000

Theo nhu cầu của khách

12

Dịch vụ hướng dẫn bơi xem san hô

Khách

200.000

1 giờ

13

Dịch vụ hướng dẫn tham quan bãi Bờ Đập, bãi Cát Lớn

Lượt

200.000

 

14

Dịch vụ chế biến, nấu ăn do khách mang sang

 

 

 

 

Từ 03- 04 món

Khách

30.000

 

Từ 05 món

Khách

50.000

 

15

Nước suối loại 500ml

Chai

10.000

 

16

Coca 330 ml

Lon

15.000

 

Số

TT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Đơn giá

(VNĐ)

Ghi chú

17

Bia Tiger 330 ml

Lon

25.000

 

18

Rượu thiên niên kiện 500ml

Chai

50.000

 

19

Mỳ tôm

Ly

15.000

 

20

Snack

Bịch

10.000

 

21

Cá khô trọng lượng 150gam

Đĩa

100.000

 

22

Mực khô trọng lượng 120gam

Đĩa

150.000