Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng khối thi đua các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh I

Thứ tư, 07/08/2019, 17:00 GMT+7
3991 xem
Chia sẻ:

Chiều ngày 05/8/2019, tại Hội trường Ban quản lý Hành chính - Chính trị tỉnh, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh I.

Tham dự Hội nghị có: bà Lê Thị Kim Thu - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ủy viên HĐTĐKT tỉnh; bà Trần Thúy Ái - Phó trưởng ban TĐKT tỉnh; lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua của các đơn vị thành viên Khối thi đua.

Năm 2019, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh I gồm 07 thành viên: Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo; Trường Chính trị tỉnh; Ban quản lý Trung tâm Hành chính- Chính trị tỉnh; Trung tâm xúc tiến đầu tư; Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh, hoạt động của Khối các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh I đã từng bước được đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả được nâng cao. Nội dung thi đua bám sát vào nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng ngành và phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, gắn với các phong trào thi đua lớn của tỉnh.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể đã nhận thức rõ về vị trí, vai trò và mục tiêu của các phong trào thi đua đối với công tác phát triển ngành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Do đó, nhiều đơn vị trong Khối đã tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, các bộ, ngành, trung ương phát động, tạo động lực thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Các đơn vị thành viên trong Khối đã ban hành được các thể chế và các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng làm cơ sở triển khai công tác thi đua, khen thưởng hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đơn vị thành viên đã thống nhất thông qua các tiêu chí đánh giá, và thang điểm thi đua của Khối các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh I và thông qua báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Khối đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, chú trọng tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tập trung vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; quan tâm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến làm động lực cho các tập thể, cá nhân trong Khối phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019.

Một số hình ảnh tại hội nghị

1_2

2_2

3_3

4_2

Tin bài và ảnh: Hồ Thị Huệ

Phòng Tổ chức - Hành chính

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc