• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Quy chế Nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Wednesday, 27/04/2022, 17:23 GMT+7
1214 xem
Chia sẻ:
Chia sẻ:
comments