• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024

Tuesday, 23/04/2024, 17:22 GMT+7
259 xem
Chia sẻ:
Thông tin chi tiết xem tại đây !

Thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2024: /vnt_upload/news/04_2024/Thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_2024.pdf

Phụ lục 1 - Chỉ tiêu vị trí tuyển dụng năm 2024: /vnt_upload/news/04_2024/PL1._phu_luc_chi_tieu_vi_tri_tuyen_dung_2024.pdf

Phụ lục 2 - Phiếu đăng ký dự tuyển năm 2024:  /vnt_upload/news/04_2024/PL2_phieudangkydutuyen_2024.pdf

Chia sẻ:
comments