Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024

Thứ ba, 23/04/2024, 17:22 GMT+7
260 xem
Chia sẻ:
Thông tin chi tiết xem tại đây !

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức năm 2024:

/vnt_upload/news/04_2024/Ke_hoach_29.VQG_tuyen_dung_VC_2024.pdf

Thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2024:

 /vnt_upload/news/04_2024/TB_22._VQG.pdf

Phụ lục 1 Chỉ tiêu vị trí tuyển dụng năm 2024:

/vnt_upload/news/04_2024/PL1._phu_luc_chi_tieu_vi_tri_tuyen_dung_2024.xls

Phụ lục 2 Phiếu đăng ký dự tuyển năm 2024:

 /vnt_upload/news/04_2024/PL2_phieudangkydutuyen_2024.pdf

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc